דיני לשון הרע והגנת הפרטיות

משרדנו מתמחה בדיני לשון הרע והגנת הפרטיות

משרדנו מתמחה בדיני לשון הרע והגנת הפרטיות. שני תחומים המשיקים ולעיתים מקבילים כגון בתביעות נגד בעלי מקצוע וגופים מסחריים.
לשון הרע היא התבטאות פומבית, בכתב או בעל פה כלפי אחר, אשר עלולה הייתה לפגוע בשמו הטוב ובכבודו של האחר או עסקו.
פגיעה בפרטיות היא מקרה בו מידע חסוי שנוגע אליכם או לפעילותכם (כגון האזנת סתר וכגון מידע שהוחלף תוך ציפיה לסודיות ו/או חיסיון) הופץ לצדדים לא מורשים.

במקרים המתאימים ניתן לתבוע את המעוולים בגין הפגיעה ולקבל פיצוי כספי ואף סעדים נוספים מכוח החוק.

בה בעת, החוק מעניק מספר הגנות המזכות את מי שלכאורה פגע בפרטיות. על כן טרם הגשת תביעה מכוח חוק הגנת הפרטיות או בעת התגוננות מפני תביעה כזו ניתוח נסיבות המקרה בעין מיומנת של עורך הדין הגנת הפרטיות יכולה להיות ההבדל בין הצלחה לכישלון.

לא כל התבטאות פסולה היא לשון הרע ולא כל הפצת מידע פרטי היא פגיעה בפרטיות. לשון הרע ועקרון חופש הביטוי הנם עקרונות מנוגדים, ויצוג משפטי נכון תפקידו להאיר את מקרהו של הלקוח באופן הנכון.