ייפוי כח מתמשך

עו"ד איתי כרמון מוסמך להכנת יפוי כח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך (המוכר גם כ "מסמך אפוטרופסות") הינו מסמך הקובע מראש את סמכויות וזהות האדם אשר יהיה מופקד על החלטות בעניינו של ממנה אשר איננו מסוגל עוד לדאוג לענייניו. זהו מסמך משפטי המהווה חלופה מהירה למינוי אפוטרופוס. יש לערוך מסמך זה כאשר האדם הממנה עודנו בשליטה על ענייניו. ייפוי הכח המתמשך ייכנס לתוקף רק כאשר הממנה לא יהיה מסוגל לדאוג לענייניו בעצמו, לא קודם.

ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס לעניינים רפואיים, אישיים או רכושיים – או רק לחלקם. הוא יכול לכלול גם "הנחיות מקדימות", בהן יבהיר איך הוא מבקש ממיופה הכוח לפעול בעתיד.

לבהירות, ייפוי כח מתמשך הנו עניין נפרד ושונה מעריכת צוואה (מומלץ לערוך צוואה במקביל), שכן ייפוי כח מתמשך נכנס לתוקף בעוד האדם בחיים, בעוד שצוואה נכנסת לתוקף רק עם מותו של אדם.

עריכת ייפוי כוח מתמשך מקנה שקט נפשי של ידיעה שעורך המסמך בחר בעצמו את האדם שידאג לאינטרסים שלו, ושהממונה (בד"כ קרוב משפחה מדרגה ראשונה) יפעל על פי ההנחיות שהממנה הנחה וקבע מראש. ייפוי הכוח המתמשך מגן מפני ניצול כלכלי, ולא פחות חשוב מפני טיפול לא ראוי.

חובה לערוך את ייפוי הכוח רק בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת והוסמך. עו"ד איתי כרמון הוכשר והוסמך ע"י משרד המשפטים לעריכת ייפוי כח מתמשך.