ליטיגציה אזרחית ומסחרית

המשרד מייצג תובעים ונתבעים כאחד בתביעות כספיות ונזיקיות

המשרד מייצג תובעים ונתבעים כאחד בתביעות כספיות ונזיקיות. כמו כן המשרד מטפל בסכסוכי שותפים, בעלי מניות ודירקטורים. לצד אלה, פיתח משרדנו התמחות בסכסוכים חוזיים ומסחריים.

אך פילוסופיית הליטיגציה של משרדנו מתחילה בהכנה בשלב מוקדם בהרבה. ליטיגציה מתחילה טרם הגיע הדיון לאולם בית המשפט ואיננה מתמצה ביכולת לאלתר ולהגיב מיידית להפתעות באולם בית המשפט.
אנו סבורים שניהול ליטיגציה חכמה מתחיל כבר בשלב זיהוי אלמנט סיכון עוד בטרם הגיע עניין לכלל תביעה, לעיתים כבר בשלב המשא ומתן.

משרדנו עוסק בייצוג צדדים בסכסוכים עסקיים ואזרחיים, כגון סכסוכי ירושה ועיזבון, תביעות כספיות, סכסוכים בתחום דיני החוזים, סכסוכי שותפים, הסכמי סודיות, ליטיגציה בתחום דיני העבודה ועוד. בתחומים אלה רשם משרדנו הישגים מרשימים ביותר, לרבות פסיקה מנחה ותקדימית.