רשלנות מקצועית של עורכי דין

משרדנו עוסק בתביעות רשלנות מקצועית של עורכי דין.

משרדנו עוסק בליטיגציה אזרחית ומסחרית, ומייצג לקוחות אשר ניזוקו עקב רשלנות מקצועית של עורכי דין.
כמו כן מייצג משרדנו עורכי דין אשר אינם מכוסים ע"י ביטוח אחריות מקצועית, בין אם בשל היעדר פוליסה ובין אם בשל התנערות חברת הביטוח מהם ומעניינם. בייצוג עורכי דין המתמודדים עם תביעת רשלנות מקצועית אנו ערים לרגישות המיוחדת של העניין עבור עורכי דין ומקפידים לנהל את עניינם בהתאם. לנוכח ניסיון העבר, חברות ביטוח המבטחות עורכי דין בביטוח אחריות מקצועית יעדיפו לא פעם להתנער מעורך הדין המבוטח. אנו ממליצים לעורך דין המזהה סימנים ראשונים לפיהם חברת הביטוח מתעתדת לדחות או להגביל את הכיסוי הביטוחי ליצור קשר עם משרדנו באופן מיידי. בין הסימנים הראשונים ניתן למצוא ריבוי שאלות שאינן רלוונטיות באופן ישיר למקרה והתמהמהות או הסתייגות כלשהי במתן ייצוג וכיסוי.

עם הגידול התמידי במספר עורכי הדין בארץ (ובהליכים המשפטיים) מתרבות גם תביעות נגד עורכי דין עקב רשלנות מקצועית ואנו צופים גידול תמידי בתביעות אלה. זאת הואיל ועורכי דין מקבלים לטיפולם עניינים בהם אין להם את הבקיאות והמיומנות כנדרש.

רשלנות או טעות

לא כל טעות של עו"ד הנה רשלנות, והאבחנה האם עורך דין התרשל אינה תמיד שאלה פשוטה. לא כל טעות, לרבות בשיקול דעת מקצועי תיחשב כרשלנות מקצועית.

אנו ממליצים להתייעץ במקרים של ספק לרשלנות מקצועית של עורכי דין.